မိတ်ဖက်သင်တန်းကျောင်းများ

MCAP ကွန်ယက်တွင် သင်တန်းကျောင်း သုံးကျောင်းပါဝင်ပါသည်။

PTA logo
ပညာ့တံခါးသင်တန်းကျောင်း (PTA) မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။
LUA logo
Level Up သင်တန်းကျောင်း (LUA) ၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်
EGG logo
Education Gathering Group (EGG): Tounge La’ Yat သင်တန်းကျောင်း၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

MCAP ကွန်ယက်အတွင်းရှိမိတ်ဖက်သင်တန်းကျောင်းများသည် တူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ၊ မူဝါဒများ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မိမိတို့၏ စီမံချက်လုပ်ငန်းများကို လေ့လာသုံးသပ်ရန်တူညီသောနည်းလမ်းများ ဖြင့်လည်ပတ်နေကြပါသည်။ သို့သော်၊ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုစီတိုင်းသည် မိမိတို့၏ ထူးခြားနားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ ဆက်စပ်အခြေအနေနှင့် လိုအပ်ချက်များ(Context and needs) ကို ထင်ဟပ်နေရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့၏ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ မိမိတို့၏ ထူးခြားနားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲပြဿနာရပ်များကို ပြည့်ဝစွာနားလည်သဘောက်ပေါက်နိုင်ကြစေရန်အတွက် သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုစီတိုင်းသည် မိမိတို့၏ရှိရင်းစွဲသင်ရိုးသာမက၊ အခြားကိုက်ညီလျော်ကန်သော သင်ခန်းစာလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဖြည့်စွက်သင်ရိုးများ၊ စီမံကိန်းများ နှင့် ဒေသတွင်းမှ ဝေမျှသူဧည့်သည်ဆရာများနှင့်သင်တန်းဆရာများခေါ်ယူပို့ချစေခြင်းများကိုထပ်လောင်း ဖြည့်စွက်ကာ သင်ကြားပို့ချပါသည်။

ပူပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

principal-meeting

ကွဲပြားခြားနားသောနေရာဒေသများတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဆိုသော်လည်း MCAP ကွန်ယက်အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းဆရာဆရာမများတို့သည် သင်တန်းကျောင်းအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကို ချမှတ်ရန်အတွက် အတူဆုံဆည်းကာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးခြင်းများကို MCAP Central Program မှကူညီပံ့ပိုးပါသည်။ ဆရာဆရာမများအတွက် သင်တန်းများကိုစီစဉ်ပေးခြင်း၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းဗျူဟာများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများကို မည်သို့အားဖြည့်တင်းရမည်ကို ဆွေးနွေးကာဆုံဖြတ်ချက်ချမှတ်ကြသည့် ကျောင်းအုပ်အစည်းအဝေးများ စသည်တို့အတွက် Mcap Central Program မှ စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ထို့အပြင် MCAP Central Program သည် သင်တန်းကျောင်းဆင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်း(Alumni) များအားကျောင်းတော်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ဇွန်လ၊ ၂၀၀၅ တွင်MCAP ကျောင်းသားဟောင်းများညီလာခံ ( MCAP Alumni Conference ) ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး၊ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ စိန်ခေါ်ချက်များစသည်တို့ ဝေမျှဖလှယ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျောင်းသားဖလှယ်ခြင်း

Mcap Central Program သည် နှစ်စဉ်ကျောင်းသားဖလှယ်ခြင်း(Student Exchange) အစီအစဉ်ဖြင့် သင်တန်းကျောင်း ၃ ကျောင်းရှိ လက်ရှိကျောင်းသားများကို ဆက်စပ်ပေးပါသည်။ သင်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းစီမှ ရွေးချယ်ထားသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသား ၄ ဦးသည်၊ အခြားသင်တန်းကျောင်းနှစ်ကျောင်းသို့ တစ်ကျောင်းလျှင်နှစ်ဦးစီသွားရောက်ကာ ၅ပတ်တာကာလတွင်း ဖလှယ်ဆည်းပူးကြရသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေတွင် လေ့လာဆည်းပူးသင်ယူကြရပြီး၊ မိမိတို့၏ လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်များကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကွဲပြားသော သင်ယူလေ့လာပုံနှင့် ခြားနားသောသင်တန်းကျောင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းတို့မှ မိမိတို့လေ့လာရသည်များကို မိမိတို့၏ကျောင်းတွင်ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ကျင့်ဆောင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။

သင်တန်းကျောင်းနှင့် ကျောင်းအုပ်များအကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းဆရာဆရာမများ၏Mcap နည်းစနစ်အား လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပုံများအကြောင်းကို ဆက်လက်လေ့လာလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ဆက်လက်၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အောက်တွင်လည်း ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအချို့ကို တင်ပြပေးထားပါသည်။

Level Up Academy – Loikaw, Kayah State

Pinnya Tagar Academy – Myitkyina, Kachin State

Tounge La’ Yat Education Gathering Group – Hpa-an, Karen State