MCAP ၏သိုမိုင်းအကျဉ်း

A brief history of MCAP.
A brief history of MCAP.

A brief history of MCAP

၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Thabyay Education Foundation (TEF) မှ သင်တန်းကျောင်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် ၊ နိုင်ငံအဝှမ်း ဒေသများမရှိ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဒေသများကို ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများစီမံကျင်းပြီး၊ အဆိုပြုလွှာများမှ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သော အဖွဲ့များကိုရွေးချယ်ကာ ပထမဦးဆုံးMcap သင်တန်းကျောင်းများကို စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းအဖွဲ့များသည် အောက်ပါသင်တန်းကျောင်းကိုတည်ထောင်သူများဖြစ်လာကြသည်။

  • ပညာ့တံခါးသင်တန်းကျောင်း ( မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်)
  • Level Up သင်တန်းကျောင်း (လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်)
  • Tounge La’ Yat, Education Gathering Group (E.G.G.) (ဘားအံ့မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်)

ရွေးချယ်ခံရသောအဖွဲ့ငယ်များသည် MCAP Central Program မှ ကြီးမှူး၍ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသင်တန်း (Program Design Training) ကိုတက်ရောက်လေ့လာကြပါသည်။ ယင်းသင်တန်းတွင် MCAP၏ လုပ်ဆောင်ချက် (Mission) ၊ ပန်းတိုင်များ (Goals)၊ဦးတည်ချက်များ (Objectives) နှင့် တန်ဖိုးထားမှုများ (Values) တို့ကိုဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများကိစ္စကို တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပြီး စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဝန်ထမ်းများကို စတင်ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဒီဇင်ဘာလ၂၀၁၁ မှ မတ်လ ၂၀၁၂ အထိ သင်ကြားပို့ချရေးသင်တန်း (Teacher Training ) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် သင်တန်းကျောင်း ၃ ကျောင်းကို ကျောင်းသား ပျမ်းမျှ (၃၀) ဦးဖြင့် စတင်နိုင်ခဲ့သည်။

သင်တန်းကျောင်းသုံးကျောင်း၏ ပထမအပတ်စဉ်သင်တန်းဆင်းပွဲကို အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဒုတိယအပတ်စဉ်ကို ဇန်နာဝါရီလ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်စတင်ခဲ့သည်။ (၂) နှစ်တာကာလတွင်း စီမံကိန်းလည်ပတ်မှုအောင်မြင်သည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး၊ သင်တန်းဆင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် မိမိတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြသည်ကို မြင်တွေ့ရပြီးနောက်တွင်၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ၂ နှစ်တစ်ကြိမ်ခေါ်ယူခဲ့ရာမှ ၁ နှစ်တစ်ကြိမ်ခေါ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့် စီမံကိန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ဇန်နာဝါရီလ၊ ၂၀၁၅ တွင် တတိယအပတ်စဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပြီး ယခုတွင် သင်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းစီတိုင်းတွင် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ ၆၀ – ၇၀ ခန့် တက်ရောက်နေကြပါသည်။

Student graduation - MCAP
Student graduation – MCAP

ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၅ တွင် စီမံချက်၏ ပထမဦးဆုံး ရပ်ရွာလူထုအတွင်းအလုပ်သင်ယူလေ့လာခြင်း အစီစဉ် (Community Internship Program ) ကို စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် မိမိတို့သင်တန်း၏ နောက်ဆုံးနှစ်ဝက်ပိုင်းတွင် ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရုံးဌနာများ၊ ကျောင်းများနှင့် NGO များထံတွင် အလုပ်သင်ယူလေ့လာခြင်း (Intership) ကို ၃ လတာ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအစီအစဉ်ဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် မိမိတို့လေ့လာထားသည့် စွမ်းရည်များနှင့် အသိပညာများကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားဘဝမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရပ်ဖြင့်ဘဝရပ်တည်ရမည့်အခြေအနေမျိုးသို့ကူးပြောင်းရေးတွင်၊ ထိုမှရရှိသည့်အတွေ့အကြုံများသည် အလွန်တန်ဖိုးရှိသော အခြေခံအုတ်မြစ်များဖြစ်လာပေမည်။

ယခုတည်ထောင်ပြီးသောသင်တန်းကျောင်း ၃ ကျောင်းသည် မိမိတို့၏လူထုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အင်အားနှင့် မိမိတို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုများဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ပြီဖြစ်သောအခါ၊Mcap Central Program မှ နောက်ထပ်စီမံကိန်းသင်တန်းကျောင်းများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိအခြားဒေသများတွင် ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် ချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆန်းသစ်မှုကိုလိုလားသောဆရာ၊ဆရာမများ၊ တက်ကြွသောလူငယ်များ နှင့် အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ဆောင်သူများကိုလိုအပ်နေသည့် ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ဆုံတွေ့လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍သင်ညသည် ထိုဆရာဆရာမမျိုးဖြစ်ပါက၊ သင့်ပန်းတိုင်နှင့်မျှော်မှန်းချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်း၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့်တူညီသည်ဆိုပါက၊ သင့်ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းသည် MCAP သင်တန်းကျောင်းကိုလိုအပ်သည်ဆိုပါက၊ (MCAP မိတ်ဖက် သင်တန်းကျောင်းဖြစ်လာခြင်း) တွင် အကျယ်တဝင့် ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။