MCAP ကျောင်းသား/သူ ဖြစ်လာရခြင်း

student-1

နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အတန်းသစ်များဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်Mcap သင်တန်းကျောင်းများသည် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲနှင့် အင်တာဗျူးများကို ကျင်းပပေးလေ့ရှိသည်။ ကျောင်းေားကျောင်းသူများကိုရွေးချယ်ရာတွင် ကွဲပြာခြားနားသော ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ လူမျိုး၊ ဒေသေနှင့်နောက်ခံအခြေအနေ စသည်တို့မှရောက်ရှိလာကြသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူထုကိုရရှိရန်ဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို လက်ကိုင်ထားလျက် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ကျား/မ ဦးရေညီမျှမှုကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကြပ်မတ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။

သင်တန်းတက်ရောက်ရန်လျှောက်ထားသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို အောက်ပါလိုအပ်ချက်များဖြင့်စိစစ်ပါသည်။

 • အသက် ၁၆ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ ( ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် အသက် (၃၀) နှစ်အောက်များဖြစ်လေ့ရှိကြပါသည်။ သို့သော်အမြင့်ဆုံးအသက်အရွယ်ကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။ (အခြေအနေအရ အချို့သင်တန်းကျောင်းမှ ဤအချက်ကိုချွင်းချက်ထားသည်)
 • အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်း အနည်းဆုံး (Pre-beginner) အဆင့်ရှိရမည်။
 • သင်တန်းကာလတာ (၂)နှစ်အတွက် အချိန်ပေးပုံအပ်နိုင်ရမည်။
 • အောက်ပါအရည်အသွေးများရှိရမည်။
  • သင်ယူလေ့လာရန်စိတ်အားထက်သန်ခြင်း
  • ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ပါ၀င်စား၊ ပုံအပ်နိုင်ခြင်း
  • ကွဲပြားစုံလင်မှု (လူမျိုး၊ဘာသာ) ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း
  • ကျောင်းသားလုပ်ငန်းဆောင်တာ ကိုစိတ်ပါ၀င်စားခြင်း
  • လက်တွေ့၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့်လေ့လာသင်ယူခြင်း (Service-learning) ကိုစိတ်ပါ၀င်စားခြင်း။

လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့် တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

student-2

ကျောင်းသားကျောင်းသူများခေါ်ယူခြင်းကို သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလ တွင်စတင်လေ့ရှိသည်။ သင်တန်းကျောင်း Promotion ကာလ ကို စက်တင်ဘာလမှအောက်တိုဘာလအထိပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၊ ကျောင်းဝန်ထမ်းများနှင့်လုပ်အားပေးကျောင်းသားဟောင်းများသည် ဒေသလူထုအသိုင်းအဝိုင်းသို့သွားရောက်ကာ သင်တန်းကျောင်းအကြောင်းကို တင်ပြဝေမျှကြပါသည်။ ထိုသို့သွားရောက်သောအခါတွင် သင်တန်းလျှောက်လွှာများကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် လျှောက်လွှာဖြည့်စွင်လျှောက်ထားပုံအစဉ်ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါသည်။

လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့် တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အစိတ်အပိုင်း (၂)ခုရှိပြီး၊ နို၀င်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလတွင် လုပ်ဆောင်ရပါသည်။

 1. ဝင်ခွင့်အရည်ချင်းစစ်ခြင်း ( အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည် နှင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ခြင်း(Critical Thinking) စွမ်းရည် )
 2. လူတွေ့မေမြန်းခြင်း (အင်တာဗျူး)

ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲနှင့်အင်တာဗျူးကဏ္ဍ ပြီးဆုံးပါက သင်တန်းကျောင်း၏ ကျောင်းကော်မတီပါ၀င်သည့် ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ စည်းဝေးတွေ့ဆုံပြီးကျောင်းသားများကိုရွေးချယ်ပါသည်။ သင်တန်းအပတ်စဉ်တစ်ခုစီအတွက် ကျောင်းသားဦးရေ (၃၀ မှ ၄၀) အထိရွေးချယ်လေ့ရှိပါသည်။ သင်တန်းလျှောက်ထားသူများသည် ဒီဇင်ဘာလ အလယ်ပိုင်းလောက်တွင် လျှောက်လွှာအခြေအနေကိုသိရှိရမည်ဖြစ်ကာ၊ သင်တန်းအား ဇန်နာဝါရီလတွင်စတင်ပါသည်။
သင်သည် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ် သို့မဟုတ် ကရင်ပြည်နယ်တွင် သို့မဟုတ် နယ်စပ်ဒေသတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးသင်တန်းတက်ရောက်ရန်လျှောက်ထားလိုပါက၊ အောက်ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများအရ e-mail ဖြစ်သော်လည်ကောင်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

Tounge La’ Yat, EGG – Hpa-an, Karen State
[email protected]
09425284546

Pinnya Tagar Academy – Myitkyina, Kachin State
[email protected]
07422221

Level Up Academy – Loikaw, Kayah State
[email protected]
0936181700

လက်ရှိအချိန်တွင် သင်တန်းကျောင်း(၃)ခုမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၁၉၀ သည်အချိန်ပြည့်သင်တန်းကိုသင်ယူနေကြပါသည်။ အောက်တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ လူမျိုးနှင့်ကျား/မဦးရေ အခြေအနေကိုတင်ပြပေးထားပါသည်။

Ethnic breakdown image
Click to view larger image
Gender breakdown image